Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng là thỏa thuận pháp lý giữa Nha khoa Anh Dũng và người dùng liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Bạn vui lòng dành ít thời gian để xem xét các quy định ràng buộc này trước khi sử dụng.

Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của Nha khoa Anh Dũng! Trước khi tìm kiếm thông tin trên website, chúng tôi mong bạn dành ít thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Nha khoa Anh Dũng. Thỏa thuận này bao gồm những quy định bản quyền thông tin, thương hiệu, quyền và trách nhiệm của bạn và Nha khoa Anh Dũng, những điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại website.

Thông qua việc truy cập, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào trên trang thông tin điện tử này, bạn công nhận rằng mình đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định trong Điều khoản sử dụng website Nha khoa Anh Dũng. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng ngừng kết nối và không sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Toàn bộ nội dung trên website bao gồm tên thương mại, logo công ty và các nội dung được xuất bản bởi Nha khoa Anh Dũng (hoặc bên thứ ba cấp phép cho Nha khoa Anh Dũng) như các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, mã code đều thuộc quyền sở hữu của Nha khoa Anh Dũng và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Up Dental đều là xâm phạm quyền của Nha khoa Anh Dũng. Nha khoa Anh Dũng có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Quyền và trách nhiệm của Nha khoa Anh Dũng
Nha khoa Anh Dũng có quyền thay đổi, cập nhật, chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hoặc toàn bộ nội dung website và các điều khoản sử dụng website mà không cần thông báo trước cho bạn – người sử dụng.

Nha khoa Anh Dũng có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Nha khoa Anh Dũng. Theo đó, Nha khoa Anh Dũng không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Nha khoa Anh Dũng không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với website, mạng xã hội liên kết không thuộc phạm vi quản lý của Nha khoa Anh Dũng. Nha khoa Anh Dũng chỉ chịu trách nhiệm quản lý đối với các trang sau:

Website chính thức:

Fanpage: https://www.facebook.com/nhakhoaanhdung/

Trước khi xuất bản, chúng tôi kiểm chứng thông tin từ các nguồn tin cậy, Bác sĩ có chuyên môn để cung cấp cho bạn những kiến thức niềng răng chuẩn y khoa, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo tính mới nhất và đầy đủ hoàn toàn mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web. Điều này mong bạn thông cảm và nếu có thể hãy đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thiện hơn.